Poletna šola

Help with Search courses

Uvod v tekmovanja iz programiranja.

Naloge na tekmovanjih iz programiranja se da dostikrat rešiti z osnovnim poznavanjem kakšnega od programskih jezikov in dovolj zdrave pameti, na višjem nivoju (težje skupine državnega tekmovanja, olimpijade) pa vnaprejšnje poznavanje raznovrstnih trikov, podatkovnih struktur in algoritmov postane vse bolj nujno. Na šoli se bomo učili prav tovrstnih prijemov. Skupaj bomo reševali probleme in naloge s preteklih tekmovanj, se pogovorili o zanje koristni teoriji in si ogledali rešitve. Šola je tako še posebej namenjena dijakom, ki odhajajo na IOI (International Olympiad in Informatics) ali CEOI (Central European Olympiad in Informatics).

Poletna šola 2014 - Programiranje v višji prestavi

Poletna šola FRI 2015

Programiranje v višji prestavi

Poletna šola FRI 2016

Programiranje v višji prestavi


Poletna šola FRI 2017

Programiranje v višji prestavi


Naloge na tekmovanjih iz programiranja se da dostikrat rešiti z osnovnim poznavanjem katerega od programskih jezikov in dovolj zdrave pameti. Na višjem nivoju pa postane vnaprejšnje poznavanje raznovrstnih trikov, podatkovnih struktur in algoritmov vse bolj nujno. Skupaj bomo reševali probleme in naloge s preteklih tekmovanj, se pogovorili o zanje koristni teoriji in si ogledali rešitve. Šola je tako še posebej namenjena dijakom, ki odhajajo na IOI (International Olympiad in Informatics) ali CEOI (Central European Olympiad in Informatics). Naučili se bomo novih metod reševanja problemov, kako se lotiti reševanja algoritmičnega problema in kako biti uspešnejši na tekmovanjih iz programiranja.